Welkom bij Pasadera Business Care

Werken met Hart en Ziel


Hoogste tijd voor verandering!

Pasadera Business Care geeft graag invulling aan de brede trend van "Terug naar de Menselijk Maat" binnen bedrijven. Zowel bij werkgevers als werknemers groeit de behoefte om te werken met Hart en Ziel. Wij maken gebruik van coaching als een van de krachtigste tools.

Waarom:

In de praktijk horen wij vaak opmerkingen en vragen, zoals:

 • Als directie hebben wij een duidelijk beeld van de toekomst van onze business, maar het lijkt wel of wij dat niet helder krijgen bij onze medewerkers
 • Als leidinggevende heb ik de indruk dat ik teveel wordt opgeslokt door alleen operationele sores en kom ik er niet aan toe om bij mijn medewerkers het beste naar boven te halen
 • Als medewerker heb ik het gevoel meer te kunnen bijdragen, maar dat wordt niet opgemerkt
 • Binnen onze organisatie is er een conflict ontstaan. Hoe kunnen we dat goed oplossen?
 • We bereiden ons voor op een ontslagronde, maar vinden het belangrijk om daar een onafhankelijke professional in te betrekken.

Pasadera Business Care heeft ervaren, dat coaching als tool krachtig kan worden ingezet op de volgende niveaus:

 1. Directie en management: op individuele basis
 2. Coachend leiderschap: meer focus op de coachende rol als leidinggevende
 3. Inter-coaching: in een workshop op maat van één dagdeel worden met het team en gebruikmakend van verschillende werkvormen de grondbeginselen van een coachingssessie geleerd en beoefend. Aan de orde komen dan:
  1. Hoe stel je de goede vragen?
  2. Hoe maak je gebruik van je omgeving?
  3. Hoe benut je stilte?
  4. Hoe haal je het beste in jezelf naar boven?
  5. Hoe geef je positieve feedback en hoe ga je daarmee om?
  6. Zorgvuldige afronding en borging van het geleerde

Ziet u onze kijk op coaching als begerenswaardig maar utopisch of bent u er met ons van overtuigd, dat coaching een krachtige tool is en een wenkend perspectief biedt bij het optimaal realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen met een gezonde en gemotiveerde betrokkenheid van uw medewerkers?

Maak dan snel een afspraak om (vrijblijvend) de mogelijkheden te verkennen.

2012 Pasadera